کانون سلامت یابی منطقه ۱۸
حلول ماه سعادت و بندگی مبارک
قبل
بعدی

نسخه نویسی الکترونیکی

از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ و با تحویل سامانه پذیرش نسخ بیمه سلامت مراجعین محترم مرکز می توانند از خدمات پذیرش الکترونیک بهره مند شوند. از

ادامه مطلب »

افزایش تعرفه های پزشکی

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۵ درصد

ادامه مطلب »