تعطیلی درمانگاه

تعطیلی درمانگاه

۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ by farhangeya0

درمانگاه فرهنگیان ۱۸ به دلیل تعمیرات تا ۱۳/ ۰۱/ ۱۴۰۱ تعطیل می باشد .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *