حضور پزشکان

حضور پزشکان

۷ فروردین, ۱۴۰۲ by farhangeya0

باسلام

مراجعین محترم درمانگاه فرهنگیان  توجه 

دکتر رسولیان و دکتر مدیر (متخصصان ارولوژی) تا آخر اسفندماه در درمانگاه حضور ندارند.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *