مراجعین محترم درمانگاه

دکتر شمیلا فرامرزی متخصص زنان و زایمان

روزهای دوشنبه  ساعت ۱۰:۰۰ صبح در درمانگاه حضور دارند.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *