در خصوص پذیرش آنلاین برای فرهنگیان و خانواده های آنها

در خصوص پذیرش آنلاین برای فرهنگیان و خانواده های آنها

۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ by farhangeya0

لطفا یک روز قبل نهایتا تا ساعت ۱۲ شب نوبت خود را اخذ کنید و قبل از مراجعه به درمانگاه حتما با شماره ۶۶۶۰۲۲۴۴ تماس حاصل فرمایید و از حضور پزشک در درمانگاه مطمین شوید .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *