۷ فروردین, ۱۴۰۲ by farhangeya0

در این مرکز خدمات زیر انجام می شود

نوار مغز، نوارعصب و عضله،نوار قلب، اکو کاردیو گرافی، تیزر موهای زاید،برداشت خال، جراحیهای سرپایی، سوراخ کردن گوش، حجامت و….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *