همه
درمان کرایولیفت
تغذیه
کانتورینگ بدن
عروق
پوست و کاشت مو
پیکرتراشی
کاردیولوژی
هیدرا درمانی
کاشت مو
190119-doctors

احیا کننده و مرطوب کننده پوست خسته

درمان کرایولیفت , تغذیه
1548848433

تقویت بافت پوست

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه
Physician-wellness-Header

برای پوست های خشک

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه

بعد از جراحی پلاستیک

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه
dutch-healthcare-system

روش های حداقل تهاجمی

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه

کاشت مو

عروق , پوست و کاشت مو

بعد از کاهش وزن زیاد

پیکرتراشی , پوست و کاشت مو

لیزر و سونوگرافی

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو
Projects-3

پیشگیری از آسیب کودکان

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

تغذیه کودکان

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

مرکز ایمونوبیولوژی

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلبی

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو
نمایش بیشتر