موارد

همهدرمان کرایولیفت تغذیهکانتورینگ بدن عروق پوست و کاشت موپیکرتراشی کاردیولوژی هیدرا درمانی کاشت مو


190119-doctors

احیا کننده و مرطوب کننده پوست خسته

درمان کرایولیفت , تغذیه

1548848433

تقویت بافت پوست

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه

Physician-wellness-Header

برای پوست های خشک

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه

frompoortopraised_teaser

بعد از جراحی پلاستیک

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه

dutch-healthcare-system

روش های حداقل تهاجمی

کانتورینگ بدن , درمان کرایولیفت , تغذیه

frompoortopraised_teaser

کاشت مو

عروق , پوست و کاشت مو

MRI-56a150685f9b58b7d0be2b1e

بعد از کاهش وزن زیاد

پیکرتراشی , پوست و کاشت مو

Projects-11

لیزر و سونوگرافی

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

Projects-3

پیشگیری از آسیب کودکان

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

Projects-2

تغذیه کودکان

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

Projects-1

مرکز ایمونوبیولوژی

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

Projects-4

آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلبی

کاردیولوژی , هیدرا درمانی , کاشت مو

نمایش بیشتر