اخبار

۰۷/فروردین/۱۴۰۲

در این مرکز خدمات زیر انجام می شود

نوار مغز، نوارعصب و عضله،نوار قلب، اکو کاردیو گرافی، تیزر موهای زاید،برداشت خال، جراحیهای سرپایی، سوراخ کردن گوش، حجامت و….