پزشکان

با تیم حرفه ای ما ملاقات کنید

ساختار مرکز مغز و اعصاب شامل یک بخش سرپایی ، گروه مطالعات عملکردی سیستم عصبی و بخش تشخیص ویژوال و توانبخشی است. مرکز پزشکی برای بیماران در هر سنی تشخیص و درمان ارائه می دهد.

پزشکان متخصص

team-8

پزشک مشاور

دکتر سارا جانسون

team-7

بهداشت دهان و دندان

دکتر گرگ هاوس

team-6

اطفال

دکتر مارتا استوارت

team-5

جراح قلب

دکتر نایت شیامالان

team-1

پزشک مشاور

دکتر سارا جانسون

team-2

بهداشت دهان و دندان

دکتر گرگ هاوس

team-3

اطفال

دکتر مارتا استوارت

team-4

جراح قلب

دکتر نایت شیامالان

با تیم حرفه ای ما ملاقات کنید

مرکز پزشکی طی بیست سال گذشته در تمام زمینه های پزشکی برای دیپلمات ها و خانواده های آن ها ارائه دهنده خدمات پزشکی بوده است و همچنان همکاری موفق بین دو ارگان را حفظ می کند.

certificate-img1.pngcertificate-img2.pngcertificate-img3.pngcertificate-img4.pngcertificate-img5.pngcertificate-img6.png

دربرگیرنده تمامی درمان های پزشکی اختصاصی قابل دسترسی

ما روش های پزشکی گسترده ای را برای بیماران داخل و خارج از کشور ارائه می دهیم.


در تماس باشید