با تیم حرفه ای ما ملاقات کنید

ساختار مرکز مغز و اعصاب شامل یک بخش سرپایی ، گروه مطالعات عملکردی سیستم عصبی و بخش تشخیص ویژوال و توانبخشی است. مرکز پزشکی برای بیماران در هر سنی تشخیص و درمان ارائه می دهد.

پزشکان متخصص

با تیم حرفه ای ما ملاقات کنید

مرکز پزشکی طی بیست سال گذشته در تمام زمینه های پزشکی برای دیپلمات ها و خانواده های آن ها ارائه دهنده خدمات پزشکی بوده است و همچنان همکاری موفق بین دو ارگان را حفظ می کند.

دربرگیرنده تمامی درمان های پزشکی اختصاصی قابل دسترسی

ما روش های پزشکی گسترده ای را برای بیماران داخل و خارج از کشور ارائه می دهیم.